Euh, en het verkoopplan?

Even de knuppel in het hoenderhok : een verkoopplan is een onderdeel van het marketingplan, en niet omgekeerd. De organisatie van je verkoopafdeling, je verkoopstrategie, je verkoopstreefcijfers : dat zijn allemaal marketingvraagstukken.

Schrijf een salesplan zonder cijferterreur. Targets zijn prima -en die moeten er ook zijn-, maar ze mogen niet verlammend werken. Of nog erger : verkopers die hun resultaat gaan sturen op de makkelijkste manier om een bonus te halen. De klant wordt daarbij nogal eens vaak over het hoofd gezien.

Volg je verkoopresultaten permanent op. Alarmbellen moeten tijdig afgaan als er structureel mindere cijfers opdoemen.

Meer marketing know-how? Lees het boekje “Back to Basics” van de Marketeer.
Of praat eens met hem.

Bouw een levend marketingplan

“If you fail to plan, you plan to fail.” Benjamin Franklin wist het al, wellicht uit ervaring.

Wat zou je ervan denken als je aannemer je huis begint te bouwen zonder plan? Of als de piloot van het vliegtuig naar je vakantiebestemming zou opstijgen zonder vluchtplan? Of als je cruiseschip de oceaan oversteekt zonder navigatiesysteem? Ondenkbaar toch? Nochtans hebben weinig KMO’s een uitgewerkt marketingplan. Of het moet ergens in een schuif stof liggen te vergaren. Een goed onderbouwd en doordacht marketingplan is essentieel. Hoe kun je anders je businessplan uitvoeren?

Er zijn verschillende soorten plannen. Voor de algemene marketingdoelstellingen maak je een strategisch plan op lange termijn. Voor concrete marketingdoelen, bv. een productintroductie, het aanboren van een nieuwe markt of het verlies van je grootste klant opvangen, maak je een operationeel plan op korte termijn. Meng deze niet door elkaar.

Een marketingplan is geen éénmalige oefening. Je moet er continu mee bezig zijn. Eén keer een plan schrijven en daarna in de schuif laten zitten, dat is zoals op vakantie gaan om te ontspannen, maar vergeten om simpelweg een ontspannen leven te leiden.

Een sterk marketingplan bevat geen theorie, maar concrete actiepunten. Begin met het verzamelen van alle nodige elementen. De audit is daarvoor de bron. Een ‘mindmap’ is een geschikte methode om eraan te beginnen.

Schrijf je doelstellingen duidelijk uit. Dat maakt het meten van de resultaten achteraf makkelijker. Focus op de belangrijkste doelgroepen. Ken je hun behoeften? Welke boodschappen wil je hen geven?

Een SWOT-analyse (sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen) is een vast onderdeel van elk type marketingplan.

Je marketingacties zijn SMART : Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Vergeet je gezond boerenverstand niet. Theorie blijft maar theorie.

Ook de ‘good old’ P’s van de marketingmix hebben nog niet aan relevantie ingeboet. Geef je Product, Prijs, Promotie en Plaats een… plaats in je plan. Net als Positionering, én Personeel.

Neem je concurrenten onder een scherpe loep. Hoe pakken zij een vergelijkbaar doel aan? Maak werk van een concurrentieanalyse.

Maak een realistische timing en budgettering.

Size doesn’t matter. Een goed plan hoeft geen bijbel dik te zijn. Een A4’tje kan volstaan. De lengte van het plan hangt af van de doelstellingen.

“Fortiter in re, suaviter in modo” (vastberaden in het doel, flexibel in de weg ernaartoe). Een plan is nooit af. Het moet leven. Stuur bij telkens het nodig is, en dat zal regelmatig gebeuren, want de markt staat niet stil.

Een marketingplan maken is een leerproces, een voortschrijdend inzicht. Geef je plan dus minstens elk jaar een renovatiebeurt. Ga niet enkel voort op het plan van vorig jaar.

Hou vooral vol.
“It does not matter how slow you go, as long as you do not stop.” Confucius.

Stop creatieve ideeën in je marketingplan. “Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal.” Die Albert Einstein toch, inderdaad meer marketeer dan hij zelf zal gedacht hebben.

Elke managementbeslissing dient getoetst te worden aan het plan. Dat is het verschil tussen een ad hoc en een doordacht beleid.

Meer marketing know-how? Lees het boekje “Back to Basics” van de Marketeer.
Of praat eens met hem.

Bepaal je marketingstrategie

“If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough.”
Albert Einstein was meer marketeer dan hij zelf zal gedacht hebben. Alle succesvolle marketingstrategieën zijn eenvoudig en gebaseerd op de juiste informatie. ‘KISS’ (keep it simple, stupid) is een gezond principe.

Het eerste eenvoudige antwoord dat je moet formuleren is het antwoord op de vraag “wat is mijn doel?” Nadat je doelstelling vastligt, dan pas kun je beginnen nadenken over de strategie om die doelstelling te bereiken.

Eerst informeren en dan pas een mening vormen : dat is essentieel voor een marketingstrategie. Laat je niet leiden door de waan of de hype van de dag.

Een strategie is nooit rigide, maar moet flexibel blijven. Er is niets mis met voortschrijdend inzicht, en dus het permanent bijschaven van de strategie. Alleen mensen die niet nadenken, veranderen nooit van mening. Nadenken over een marketingstrategie is dus een bewustwordingsproces waar de nodige tijd in kruipt. Een portie gezond verstand is nodig.

Een sterke strategie doorbreekt oude denkpatronen. Stoppen met altijd maar verder doen zoals men gewoon is, kan verrassende resultaten opleveren.

Stop alleen maar energie in de dingen die je kan veranderen. Verlies geen tijd met externe factoren die je niet onder controle hebt.

Een marketingstrategie hoeft niet altijd vernieuwend te zijn. 80% van wat als nieuw of innovatief bestempeld wordt, is slimme recyclage van oude ideeën en het verbeteren van de fouten uit het verleden.

Je marketingstrategie is de basis van je concreet marketingactieplan. Bepaal de grote lijnen waar je met je marketing naar toe wil. Zij vormen de bouwstenen van je actieplan.

Een strategie bepaalt welk type huis je wilt bouwen, een plan hoe je dat gaat realiseren. Strategie is dus niet het belangrijkste, wel de uitvoering : het plan.

Bill Gates zou ooit gezegd hebben : “Men overschat wat er kan veranderen op één jaar, maar men onderschat wat er verandert op tien jaar tijd.” In één jaar kan men een nieuwe internethype lanceren, maar in 10 jaar verandert het internet de wereld. Denk dus op lange termijn.

Durf te falen. No guts, no glory.

“If you’re not failing every now and again, it’s a sign you’re not doing anything very innovative.”
Woody Allen.

Meer marketing know-how? Lees het boekje “Back to Basics” van de Marketeer.
Of praat eens met hem.