Meetbaar adverteren op internet

Adverteren op websites op het internet (of ‘online advertising’) is doelgericht, betaalbaar en meetbaar. Naast Google Adwords (‘pay-per-click’) zijn er nog andere mogelijkheden. Denk aan bannering in gespecialiseerde e-nieuwsbrieven of op portaalsites.

Nochtans is zoekmachine-optimalisatie (SEO) een stuk efficiënter en goedkoper. De organische zoekresultaten in Google of andere zoekrobots hebben de perceptie dat ze betrouwbaar zijn. Slimme landingspagina’s achter de zoekresultaten kunnen de rol van klassieke online advertenties overnemen.

Kies het medium en de timing in functie van je doelgroep en boodschap.

Een online advertentie hoeft niet altijd een banner of logo te zijn. Een zuivere imago-banner is meestal nutteloos. Een tekstadvertentie is vaak veel effectiever en je kunt je boodschap letterlijk beter formuleren. Hou het simpel en communiceer de voordelen.

Test verschillende versies van je banner of tekst, per doelgroep.

Zorg altijd voor een duidelijke ‘call to action’ en een link naar een aangepaste landingspagina (link nooit zomaar naar je homepage waardoor de lezer zelf nog moet zoeken naar de relevante info).

Gebruik niet één vaste landingspagina, maar aangepaste versies per doelgroep. Vermeld steeds kort de voordelen van je actie, product of dienst. Vraag slechts naar de contactgegevens als je iets zinvols in de plaats kunt geven (een white paper, korting...).

Zorg dat niet alleen je online advertenties meetbaar zijn, maar ook je landingspagina’s en website. Monitor continu het aantal clicks, click-throughs, page-views, rapportages enz. Stuur in ‘real time’ bij. Je tijdsinvestering is een fractie van de kosten van niet-meetbare printadvertenties.

Het pay-per-click systeem van Google Adwords, het summum van meetbaar en doelgericht adverteren op internet, kan al renderen voor minder dan 1 euro investering per dag.

Meer marketing know-how? Lees het boekje “Back to Basics” van de Marketeer.
Of praat eens met hem.

Het geheim van een goede advertentie

Als je dan toch gaat adverteren, doe het dan wel goed : opvallend en met een duidelijke doelstelling. Goed adverteren in print kost geld, en is niet makkelijk meetbaar. Investeer dus slim en doelgericht.

Kies het juiste medium voor je doelgroep en doelstelling.

Laat je advertentie ontwerpen door een professional. Die zorgt voor scherpe teksten en in het oog springende visuals. En brengt alles in lijn met je huisstijl. Maak zelf geen brouwsel met knip en plakwerk. Dus géén groot logo, lange zinnen met veel uitroeptekens, vage foto’s… Laat dit ook niet in de handen van je secretaresse of drukker.

Maak geen gortdroge productadvertentie, maar communiceer altijd de klantvoordelen.

Sex sells, ook in B2B. Maar doe het smaakvol en doelgericht. Dat hoeft dus niet altijd bloot te zijn.

Herhaling is de kracht van communicatie. Adverteer dus niet één keer (want één keer is geen keer), maar bestel meerdere plaatsingen. Dan geniet je ook van een hoeveelheidskorting.

Het hoeven niet altijd volledige pagina’s te zijn. Ook een kwartpagina kan effectief zijn, indien ze opvallend genoeg is.

Onderhandel de plaats van je advertentie in het medium. Een klein kadertje weggemoffeld op pagina 123 is weggegooid geld.

Meten is weten : dé uitdaging in advertentie- en communicatieland. Tracht steeds een meetinstrument te koppelen aan je advertenties : een coupon (jawel, dat kan voor bepaalde doelstellingen best nog OK zijn, zelfs in tijden van QR-codes), een url van een actie-website waar men zich kan registreren, een speciaal telefoonnummer...

Integreer al je reclame-uitingen. Een advertentie is dubbel zo opvallend als ze onderdeel uitmaakt van andere acties, zoals direct mailings, sponsoring, persberichten, een actie-website... Bouw een campagne.

Absoluut te vermijden in B2B zijn advertenties in huis-aan-huis reclameblaadjes. Dat zijn meestal advertentiekerkhoven.

Meer marketing know-how? Lees het boekje “Back to Basics” van de Marketeer.
Of praat eens met hem.

Advertenties zijn dood

Laten we niet rond de pot draaien : advertenties in B2B vakbladen zijn dood. Ook al worden er nog altijd een respectabel aantal geplaatst, over de effectiviteit moet men zich vragen stellen. B2B advertenties dienen vooral als makkelijk excuus : “Kijk, we investeren toch in communicatie en de opbouw van ons imago?”

Maar welke B2B aankoper schenkt nog aandacht aan printadvertenties? Het effect van advertenties in vakbladen is in deze tijden van informatie-overload gering.

Als je moet besparen op je marcombudget dan zijn printadvertenties het eerste terechte slachtoffer. Het grootste gedeelte van adverteren in printmedia is weggegooid geld.

Natuurlijk moet je één en ander nuanceren. Er zijn vakbladen of publicaties die best nog geschikt zijn, en renderen, bv. speciale dossiers en themanummers rond vakbeurzen. Of als je een nieuwe naam moet lanceren, of een belangrijk nieuw product. Dan zijn zuivere imago-advertenties een goede ondersteuning van de rest van de campagne.

Meer marketing know-how? Lees het boekje “Back to Basics” van de Marketeer.
Of praat eens met hem.