Het geheim van een goede advertentie

Als je dan toch gaat adverteren, doe het dan wel goed : opvallend en met een duidelijke doelstelling. Goed adverteren in print kost geld, en is niet makkelijk meetbaar. Investeer dus slim en doelgericht.

Kies het juiste medium voor je doelgroep en doelstelling.

Laat je advertentie ontwerpen door een professional. Die zorgt voor scherpe teksten en in het oog springende visuals. En brengt alles in lijn met je huisstijl. Maak zelf geen brouwsel met knip en plakwerk. Dus géén groot logo, lange zinnen met veel uitroeptekens, vage foto’s… Laat dit ook niet in de handen van je secretaresse of drukker.

Maak geen gortdroge productadvertentie, maar communiceer altijd de klantvoordelen.

Sex sells, ook in B2B. Maar doe het smaakvol en doelgericht. Dat hoeft dus niet altijd bloot te zijn.

Herhaling is de kracht van communicatie. Adverteer dus niet één keer (want één keer is geen keer), maar bestel meerdere plaatsingen. Dan geniet je ook van een hoeveelheidskorting.

Het hoeven niet altijd volledige pagina’s te zijn. Ook een kwartpagina kan effectief zijn, indien ze opvallend genoeg is.

Onderhandel de plaats van je advertentie in het medium. Een klein kadertje weggemoffeld op pagina 123 is weggegooid geld.

Meten is weten : dé uitdaging in advertentie- en communicatieland. Tracht steeds een meetinstrument te koppelen aan je advertenties : een coupon (jawel, dat kan voor bepaalde doelstellingen best nog OK zijn, zelfs in tijden van QR-codes), een url van een actie-website waar men zich kan registreren, een speciaal telefoonnummer...

Integreer al je reclame-uitingen. Een advertentie is dubbel zo opvallend als ze onderdeel uitmaakt van andere acties, zoals direct mailings, sponsoring, persberichten, een actie-website... Bouw een campagne.

Absoluut te vermijden in B2B zijn advertenties in huis-aan-huis reclameblaadjes. Dat zijn meestal advertentiekerkhoven.

Meer marketing know-how? Lees het boekje “Back to Basics” van de Marketeer.
Of praat eens met hem.

Advertenties zijn dood

Laten we niet rond de pot draaien : advertenties in B2B vakbladen zijn dood. Ook al worden er nog altijd een respectabel aantal geplaatst, over de effectiviteit moet men zich vragen stellen. B2B advertenties dienen vooral als makkelijk excuus : “Kijk, we investeren toch in communicatie en de opbouw van ons imago?”

Maar welke B2B aankoper schenkt nog aandacht aan printadvertenties? Het effect van advertenties in vakbladen is in deze tijden van informatie-overload gering.

Als je moet besparen op je marcombudget dan zijn printadvertenties het eerste terechte slachtoffer. Het grootste gedeelte van adverteren in printmedia is weggegooid geld.

Natuurlijk moet je één en ander nuanceren. Er zijn vakbladen of publicaties die best nog geschikt zijn, en renderen, bv. speciale dossiers en themanummers rond vakbeurzen. Of als je een nieuwe naam moet lanceren, of een belangrijk nieuw product. Dan zijn zuivere imago-advertenties een goede ondersteuning van de rest van de campagne.

Meer marketing know-how? Lees het boekje “Back to Basics” van de Marketeer.
Of praat eens met hem.