E-mailings voor klanten

E-mailings worden door veel bedrijven gezien als een goedkope en snelle manier om “aan reclame te doen”. Vaak wordt dit waanidee ondersteund door cowboys die voor een prikje duizenden e-mailadressen verkopen. Met als gevolg dat jouw en mijn mailbox overspoeld worden door bagger en spam. En dat commerciële e-mailings bij de ontvangers in ongenade dreigen te vallen.

Nochtans is e-mailmarketing een perfect communicatiekanaal om relevante boodschappen over te brengen naar bestaande klanten. Bv. een e-nieuwsbrief met informatie die toegevoegde waarde heeft. Denk aan het delen van know-how, tips over het gebruik van het gekochte product, case studies…

Laat één ding duidelijk zijn : je stuurt geen e-mailings naar het persoonlijke adres van prospects, van bedrijven die nog geen klant zijn. Niet alleen omdat dit niet mag van de privacy-wetgeving, maar vooral omdat dit een zwakke manier is om je bedrijf voor het eerst voor te stellen aan een potentiële klant.

Een paar tips als u ermee aan de slag gaat. Slimme e-mailmarketing naar klanten begint met een professionele e-mailing softwaretool. Die hoeft echt niet veel te kosten, en is online beschikbaar. Vergeet Outlook.

Keep it simple. Lees je zelf graag ellenlange e-nieuwsbrieven, in een opzichtige vorm?

Gebruik zo min mogelijk images (beelden). Je boodschap moet overeind blijven als de e-mailsoftware van je relatie de plaatjes blokkeert.

Test de e-mail eerst in diverse mailboxen én op tablets en smartphones. Blijft de layout overeind?

De kernboodschap staat bovenaan in enkele zinnen. Gebruik ook een korte ‘subject line’ (onderwerplijn).

Zorg altijd voor een specifieke ‘call-to-action’ (wat wil je dat de lezer doet?). Reageer zo snel mogelijk op feedback.

Naar de klanten die hebben doorgeklikt naar een landingspagina op je website, stuur je enkele dagen later een nieuwe e-mail met meer informatie over het product waarvoor men interesse toonde. Maar schrijf niet dat je vastgesteld hebt in de rapportage van je e-mailingtool dat de klant de e-mail heeft gelezen.

Controleer de ‘bounces’ (retours) om je database actueel te houden.

Voorzie onderaan altijd een ‘unsubscribe’ (uitschrijf) mogelijkheid. Dit is wettelijk verplicht. En respecteer diegenen die zich uitgeschreven hebben, zelfs al zijn het je beste klanten. Spam is absoluut uit den boze.

Meer marketing know-how? Lees het boekje “Back to Basics” van de Marketeer.
Of praat eens met hem.

Postmailings voor prospects

“Direct mailings per post zijn voorbijgestreefd.” Dat wordt regelmatig geroepen. “We leven namelijk in het internettijdperk, dus moet alles digitaal.” Er worden inderdaad steeds minder postmailings verzonden, maar net daardoor val je opnieuw op. Post wordt altijd open gedaan, zeker de creatieve mailings. Direct marketing (DM), indien slim gemaakt volgens de regels van de kunst, is en blijft een sterk medium in B2B. De gedrukte direct mailing via de post is een geschikt kanaal om nieuwe prospects voor het eerst te bereiken. Niet via massa-mailings, maar ‘one-on-one’ : doelgericht naar de juiste (kleine) doelgroep.

Het eerste contactmoment met een potentiële nieuwe klant moet klassevol zijn, en vertrouwen uitstralen. Dat doe je niet met bv. een e-mailing. Koude prospects ‘deleten’ makkelijk een e-mail van een onbekend bedrijf, zonder te lezen. Van zodra een firma klant geworden is, of hot prospect na een eerste gesprek, is e-mail wél een geschikt communicatiemiddel.

Stuur geen onpersoonlijke postmailings, genre “t.a.v. de directie”. Een brief moet altijd op naam. Eerst doe je het nodige opzoekingswerk, zodat je weet wie de juiste persoon is bij de prospect om zaken mee te doen.

Een geslaagde DM-actie zal zelden uit een droge brief met een nog droger foldertje bestaan. Nochtans is net dat wat veel B2B bedrijven versturen. De nodige dosis creativiteit is een must. Zonder in de creativiteit om de creativiteit te vervallen. Je boodschap moet beantwoorden aan de doelstelling.

Meer marketing know-how? Lees het boekje “Back to Basics” van de Marketeer.
Of praat eens met hem.