Heldere productbrochures

Productbrochures zijn vaak nietszeggende documenten vol overbodige technische details. Niemand koopt een product of dienst als men alleen maar met details om de oren geslagen wordt, en men zelf moet zoeken naar de essentie. De juiste informatie op maat van de doelgroep maakt lange verkoopgesprekken overbodig. Hoe pak je het aan?

Een productbrochure, -folder of -leaflet is geen reclamedrukwerk. Sloop alle commerciële slogans, en kom tot de essentie : de productvoordelen, en “what’s in it for the customer?”

Gebruik steeds dezelfde opbouw van de brochures : omschrijving, eigenschappen, voordelen…

Een productbrochure is ook geen producthandleiding. Maak een duidelijke splitsing inzake doelstelling.

Vermijd technisch jargon. Niet alle aankopers, zelfs niet in B2B, zijn vakspecialisten. Laat een tekst schrijven die begrijpbaar is, en snel screenbaar. Vermijd lange teksten.

Werk met opsommingen, tabellen, grafieken en productfoto’s. Maak indien mogelijk productvergelijkingen. “How to’s” scoren altijd.

Heb je meerdere producten? Produceer dan één leaflet of flyer per product. Bundel alle leaflets in een productenmap.

Zorg voor een eenvoudige maar herkenbare huisstijl in al je productbrochures.

Een database-gestuurde opmaak van tientallen productbrochures kan op termijn veel kosten besparen.

Snel veranderende producteigenschappen, en dus vaak aanpassingen van de brochures nodig? Digitaal drukken en ‘printing on demand’ is dan de oplossing.

Meer marketing know-how? Lees het boekje “Back to Basics” van de Marketeer.
Of praat eens met hem.