Onderzoek je markt

Als je product of dienst geen succes heeft, dan is dat omdat je niet over de juiste informatie beschikt. Elk bedrijf heeft informatie nodig om de juiste strategische beslissingen te kunnen nemen.

Weet je precies wat je klant nodig heeft? Kennis is macht, zegt het cliché. Als je zelf niet over parate kennis over je markt beschikt, laat dan een marktonderzoek uitvoeren. Voldoende neutraal materiaal is noodzakelijk voor een correcte audit en het bijhorende marktinzicht. Schakel hiervoor een gespecialiseerd bureau in met referenties in je sector.

Neem de tijd om het marktonderzoeksbureau goed te begeleiden. Schrijf een degelijke briefing. Verwacht immers niet dat ze alles vanzelf zullen/ kunnen doen. Denk samen na over doelstellingen, de juiste vragen enz. Je buikgevoel kan een aanzet zijn die verder onderzocht wordt.

Analyseer en interpreteer de resultaten grondig.

Heb je een product-georiënteerd of een marketing-georiënteerd bedrijf? Maak je eerst een product, en ga je pas daarna onderzoeken of er een markt voor is? Of omgekeerd? Succesvolle bedrijven onderzoeken eerst de marktbehoeften.

Meer marketing know-how? Lees het boekje “Back to Basics” van de Marketeer.
Of praat eens met hem.

Breng de huidige situatie in kaart

De eerste stap van een nieuwe marketing- & communicatiestrategie is het objectief en systematisch in kaart brengen van de huidige situatie en aanpak.

Een neutrale doorlichting of audit is het vertrekpunt. Kennis van je eigen bedrijf en marktpositie is de basis van alles. Maak je huiswerk grondig. Breng je huidige structuur, ‘core business’ en resultaten eerlijk in kaart. Een kritische blik is niet hetzelfde als een negatieve houding. Kijk vanuit het perspectief van je klant.

Verzamel alle beschikbare cijfers, rapporten, zelfs de plannen in je hoofd. Zet alles overzichtelijk en gestructureerd op papier, zelfs je buikgevoel. Ook die ene kleine actie die je spontaan bedacht en uitgevoerd hebt. Misschien blijkt die wel de echte ‘moneymaker’ te zijn. Ga voldoende ver terug in het verleden. Enkele tabellen uit je boekhouding zijn echt niet genoeg.

Kijk naar alle P’s (geen 4 maar 6) : product, promotie, prijs, plaats én positionering én personeel. En naar de 2 D’s : doelgroepen en doelstellingen.

Verzamel alle klachten. Ze zijn de enige betrouwbare bron van de echte pijnpunten in je huidige strategie. Iedere klacht is een gratis advies voor verbetering. Een klant heeft geen verborgen agenda, die wil gewoon waar voor zijn geld.

Vergelijk je aanpak met die van je concurrenten, maar staar je niet blind op hen.

Gebruik objectieve marktcijfers om je huidige resultaten te toetsen. Vraag deze op bij je beroepsvereniging als je ze nog niet hebt. Met veronderstellingen ben je niets, wel met marktinzicht.

Analyseer deze gegevens, evalueer en trek conclusies, als basis voor het marketing- en communicatieplan.

Kill your darlings : wees eerlijk met jezelf. Als je een bepaalde aanpak hebt omdat je die het liefste doet, of omdat die het makkelijkst lijkt op korte termijn, stel die dan in vraag.

Ontdek je makkelijk oplosbare problemen? Eet die ‘low hanging fruits’ dan ook meteen op. Smakelijk.

Meer marketing know-how? Lees het boekje “Back to Basics” van de Marketeer.
Of praat eens met hem.